mr Nenad Koprivica - odbrana doktorske disertacije

07.07.2022


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

O B A V J E Š T A V A

 

javnost da će kandidat mr Nenad Koprivica braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Politički uslovi integracije Zapadnog Balkana u EU - poseban osvrt na Crnu Goru pred komisijom u sastavu:

 

  • Dr Gordana Đurović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • Dr Boris Vukićević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore
  • Dr Dragan Đukanović, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

 

Odbrana će se održati u utorak12. jula 2022. godine, sa početkom u 11:00 sati svečanoj sali Fakulteta političkih nauka.

 

Broj posjeta : 138

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.