Irena Đorem - master rad na uvid javnosti

09.09.2022


 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama, magistarski rad kandidatkinje Irene Đorem pod naslovom Rehabilitacija djece sa oštećenjem vida i njihova integracija  u sistem redovnog obrazovanja Crne Gore. Uloga socijalnog radnika izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad mogu se dostaviti Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 136


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.