mr Jovana Davidović - odbrana doktorske disertacije

19.09.2022


UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

O B A V J E Š T A V A

 

javnost da će kandidatkinja mr Jovana Davidović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori pred komisijom u sastavu:

 

  • Dr Dubravka Valić-Nedeljković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  • Dr Tanja Oblak-Črnič, redovni profesor Fakulteta za družbene vede Univerziteta u Ljubljani
  • Dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

 

Odbrana će se održati u srijedu21. septembra 2022. godine, sa početkom u 10:30 sati svečanoj sali Fakulteta političkih nauka.

Broj posjeta : 132


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.