Podaci FPN - u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja - ASK od 13. 02. do 19. 02.  2023. godine
Postupajući u skladu sa zakonskim obavezama (Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja), dostavljamo podatke koji se odnose na period:

 

1.    Od 13. 02. do 19. 02. 2023. godine:

 

-      Tabelarni pregled o vrstama izdataka;

 

-      Analitička kartica;

 

-      Izvod na kojem je bilo promjena u navedenom periodu;

 

-      Ugovor o suizdavaštvu knjige br. 01-205 od 10. 02. 2023. godine;

 

-      Ugovor o uslugama lektorisanja br. 01-224 od 14. 02. 2023. godine.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.