Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 325. sjednici Vijeća održanoj 16. marta 2023. godine
Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 325. sjednici Vijeća održanoj 16. marta 2023. godine

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Dejan Glavičanin

Institucionalni mehanizmi zaštite od nasilja nad ženama u porodici

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

3. Prof. dr Olivera Komar, članica Komisije

Aleksandar Lutovac

Značaj političke dimenzije regionalnih integracija Zapadnog Balkana za nivo njihovog uspjeha u periodu od 1990. do 2022. godine

1. Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Gordana Đurović, mentor

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

Ljubomir Jovićević

Uticaj virusa Covid-19 na predsjedničke izbore u SAD-u 2020. godine

1. Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Veselin Pavićević, mentor

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

Boris Todorović

Igre na sreću i srednjoškolci u Crnoj Gori, studija slučaja: opština Nikšić

1. Doc. dr Uglješa Janković, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

Ružica Lekić

Postpenalna pomoć i podrška maloljetnim osobama sa delikventnim oblicima ponašanja u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Danijela Nikić

Pravno prepoznavanje rodnog identiteta baziranog na samoodređenju u Crnoj Gori

1. Prof. dr Nebojša Vučinić, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

Maša Softić

Reintegracija zavisnika od psihoaktivnih supstanci u opštini Berane

1. Doc. dr Uglješa Janković, mentor

2. Prof. dr Velimir Rakočević, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Ivan Barović

Determinante pristupa domskom smještaju starije populacije u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Zintea Muljković

Značaj obrazovanja romske populacije u borbi protiv socijalne isključenosti u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Belma Đoković

Uticaj pandemije virusa Covid-19 na mentalno zdravlje učenika srednje škole u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Anđela Đorem

Usvajanje djece od strane istopolnih partnera u Crnoj Gori

1. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

2. Prof. dr Radoje Korać, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Luka Dedović

Izvještavanje crnogorskih portala o temama od javnog interesa na primjeru predsjedničkih izbora u 2023. godini

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

2. Prof. dr Boris Vukićević, član

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član

Danijela Mičić

Uticaj medijske pismenosti na percepciju rodnih stereotipa u reklamama sa osvrtom na generaciju zumera u Crnoj Gori

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

2. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član

Stefan Nenezić

Uloga društvenih mreža kao eksternih kanala komunikacije u brendiranju fudbalskih klubova Liverpul i Crvena Zvezda

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

Željka Zvicer

Uloga društvenih mreža u procesu stvaranja digitalnog identiteta na primjeru generacije zumera u Crnoj Gori

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

2. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

Nataša Krivokapić

Problemi penzionera u Crnoj Gori kroz prizmu portala RTCG

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Vasilije Grbović

Izvještavanje portala RTCG i RTS o Svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

Ivan Tomašević

Ekološki rizici u savremenoj globalizaciiji - Klimatske politike Evropske Unije

1. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, mentorka

2. Prof. dr Gordana Đurović, član

3. Prof. dr Maja Kostić-Mandić, član

 

Milica Mugoša

Položaj žena na tržištu rada u reproduktivnom dobu: studija slučaja Crna Gora

1. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

2. Prof. dr Olivera Komar, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Sara Leković

Završna mjerila u oblasti zaštite životne sredine u pristupnim pregovorima sa EU na primjeru Crne Gore

1. Prof. dr Gordana Đurović, mentor

2. Prof. dr Maja Kostić-Mandić, član

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

Sonja Markuš

Integracija izbjeglica u novo društvo i uloga religijskog identiteta u tom procesu - slučaj Norveška

1. Prof. dr Vladimir Bakrač, mentor

2. Prof. dr Boris Vukićević, član

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

Maša Radović

Predsjednici u postkomunisitčkim zemljama i iskustvo kohabitacije

1. Prof. dr Srđan Darmanović, mentor

2. Prof. dr Saša Knežević, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

Danijela Drobnjak

Efektivnost programa smanjenja štete za osobe koje koriste psihoaktivne supstance u Crnoj Gori

1. Doc. dr Uglješa Janković, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Ksenija Bulatović

Segregacija romskih naselja kao determinanta inkluzije RE populacije u obrazovni sistem Crne Gore

1. Doc. dr Uglješa Janković, mentor

2. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Emina Idrizović

Prednosti i nedostaci procesa raspodjele materijalnog obezbjeđenja porodice (MOP) u Crnoj Gori

1. Doc. dr Uglješa Janković, mentor

2. Prof. dr Olivera Komar, član

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

Anita Adrović

Uloga i odgovornost socijalnog radnika u zaštiti žrtava nasilja u porodici u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Doc. dr Uglješa Janković, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Danka Vujanović

Uloga centra za socijalni rad u izvršenju vaspitnih mjera izrečenih maloljetnicima u krivičnom postupku u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Radoje Korać, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Katarina Lutovac

Uloga krivičnog zakonodavstva u zaštiti porodice u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Milan marković, član

3. Prof. dr Radoje Korać, član

Ajla Mušović

Nasilje u porodici nad osobama starije životne dobi u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Radoje Korać, član

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

Zerina Srna

Roditeljsko staranje poslije razvoda braka u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Ljubica Novović

Uticaj socio-ekonomskih prilika porodice na supjeh djece u školi u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Marina Kastrati

Usluge socijalnog rada kod djece bez roditeljskog staranja u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član  

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Milica Garić

Institucionalni smještaj starijih lica u Crnoj Gori iz ugla njihovih porodica

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Saša Knežević, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Nevena Ivanović

Šta još možemo učiniti za jednoroditelje? - Mehanizmi podrške jednoroditeljima u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član  

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Ermina Frljučkić

Uticaj pandemije Covid 19 na život pripadnika/ca marginalizovanih grupa u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Nikolina Višnjić

Aktivna uključenost očeva u roditeljstvo i proces vaspitanja kao prediktor zdravog psihološkog stanja u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

Šejla Pepić

Uticaj dječjih ugovorenih brakova na socijalno-ekonomski položaj Romkinja i Egipćanki u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

Nada Vučković

Društvena rehabilitacija zavisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Velimir Rakočević, član  

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

Amelija Šehović

Spoljne politike država Višegradske grupe: sličnosti i razlike

1. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Saša Knežević, član

Valerina Dedvukaj

Spoljna politika Slovenije nakon sticanja nezavisnoti

1. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Saša Knežević, član

Tamara Todorović

Politička biografija Fransoa Miterana

1. Prof. dr Saša Knežević, mentor

2. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

Nina Smolović

Etnički i vjerski sukob u Sudanu, unutrašnji i međunarodni aspekt

1. Prof. dr Saša Knežević, mentor

2. Prof. dr Boris Vukićević, član

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

Olga Danilović

Pitanje Sjeverne Irske - Unutrašnji i međunarodni aspekt

1. Prof. dr Saša Knežević, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

 

II sjednica Vijeća

 Izvještaj Komisije o ocjeni master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ana Marija Ćorić

Završna mjerila u pregovaračkim poglavljima vladavine prava - studija slučaja Crna Gora

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, članica Komisije

Jelena Anđelić

Trgovina ljudima u Crnoj Gori i Republici Srbiji - kako se nacionalni sistemi bore protiv najbrže rastućeg kriminaliteta u modernom svijetu

1. Prof. dr Velimir Rakočević, predsjednik Komisije

2. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

Milena Mitrović

Osnovne razlike mehanizma kriznog upravljanja Evropske unije u XX i XXI vijeku sa posebnim osvrtom na Zapadni Balkan

1.     Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

2.     Prof. dr Gordana Đurović, mentorka

3.     Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član Komisije

Nikola Saveljić

Uloga portala   RTCG u informisanju javnosti o malignim oboljenjima

1.     Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije

2.     Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

3.     Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

 

III - Ostala pitanja

 Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.