Fakultet političkih nauka, 05.02.2018

UPLATA ŠKOLARINEStudenti osnovnih studija su dužni dostaviti Studentskoj službi dokaz o uplati preostalog iznosa škoalarine najkasnije do 9. februara 2018. godine i to:

  • uplatnica sa iznosom od 250.00€ - za studente koji uplaćuju školarinu u dvije rate i 
  • uplatnica sa iznosom od 125.00€ - za studente koji uplaćuju školarinu u četiri rate. 

*napomena:

  • Za studente koji plaćaju škoalarinu u četiri rate - rok za uplatu četvrte rate je 15. april 2018. godine.
  • Studenti koji ne budu izmirili školarinu u propisanim rokovima po automatizmu biće uklonjeni sa predmetnih spiskova i elektronske baze podataka.

 

Studenti postdiplomskih studija (specijalističke i magistarske studije) su dužni dostaviti Studentskoj službi dokaz o uplati preostalog iznosa škoalarine najkasnije do 15. aprila 2018. godine i to:

za specijalističke studije:

  • uplatnica sa iznosom od 250.00€ - za studente koji uplaćuju školarinu u dvije rate i 
  • uplatnica sa iznosom od 125.00€ - za studente koji uplaćuju školarinu u četiri rate. 

za magistarske studije:

  • uplatnica sa iznosom od 750.00€ - za studente koji uplaćuju školarinu u dvije rate i 
  • uplatnica sa iznosom od 375.00€ - za studente koji uplaćuju školarinu u četiri rate. 

*napomena:

  • Za studente koji plaćaju škoalarinu u četiri rate - rok za uplatu četvrte rate je 30. maj 2018. godine.
  • Studenti koji ne budu izmirili školarinu u propisanim rokovima po automatizmu biće uklonjeni sa predmetnih spiskova i elektronske baze podataka.