Fakultet političkih nauka, 09.05.2018

PREMOŠĆAVANJE VJERE I POLITIKENa Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore je 9. maja 2018. godine u 12.00 časova održano predavanje na temu Premošćavanje vjere i politike: Uloga vjerskih i vjersko-baziranih aktera u poljsko-njemačkom pomirenju.

Predavanje je održala Joanna Kulska, docent na međuanrodnim odnosima na Institutu za političke nauke Unverziteta u Opoli (Poljska). Njeno istraživanje se fokusira na međuanrodne kulturne odnose, religiju i međunarodne odnose, kao i razvoj savremene diplomatije.