Fakultet političkih nauka, 25.05.2018

MAGISTARSKI RAD - ODBRANAMagistrantkinja Sanja Bulatović braniće magistarski rad, pod naslovom Uzroci uspona partija krajnje desnice u Evropi: Slučaj Nacionalnog fronta u Francuskoj, dana 29.05.2018.godine, u 14:30 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala V), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

  • Prof. dr Olivera Komar, predsjednica Komisije
  • Prof. dr Zoran Stojiljković,  mentor
  • Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije