Fakultet političkih nauka

MILOŠ PAVIĆEVIĆ - odbrana magistarskog radaMiloš Pavićević braniće magistarski rad pod naslovom Međunarodni okvir crnogorskog pitanja 2002-2006, pred Komisijom u sastavu

-Prof. dr Gordana Đurović, predsjednik Komisije

-Prof. dr Boris Vukićević, mentor

-Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

 na Fakultetu političkih nauka 19. jula 2018. godine sa početkom u 12.30 sati.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print