Fakultet političkih nauka, 25.03.2019

PRIJAVA TEME SPECIJALISTIČKOG RADAPrijave tema specijalističkog rada podnosiće se Službi za studentska pitanja od 1. aprila 2019. godine.

Studenti su dužni dostaviti tri primjerka popunjenog formulara potpisanog od strane mentora.

 

*U prilogu možete preuzeti formulare za prijavu teme specijalističkog rada.

Dokumenti