Fakultet političkih nauka, 27.05.2019

Razgovarajmo o nama - diskusija u organizaciji Saveza slijepih Crne GoreSavez slijepih Crne Gore u četvrtak, 30. 05. 2019. u 13h u sali 1 Fakulteta političkih nauka, organizuje diskusiju "Razgovarajmo o nama", te Vas kao profesore koji obrazuju buduće socijalne radnike i politikologe pozivamo da učestvujete u diskusiji kako bismo približili i izoštrili probleme i potencijale osoba sa invaliditetom, poteškoće sa kojima se svakodnevno susreću i mogućnosti koje posjeduju, kao i ulogu nas, njihovih kolega, profesora i budućih stručnjaka u ovoj oblasti kroz njihove živote.

Cilj je, dakle, da se studenti koji će po završetku studija direktno ili indirektno raditi sa ovom društvenom grupom upoznaju sa okolnostima, osobama i potencijalnim problemima koji ih ograničavaju sa jedne, a sa druge strane da makar identifikujemo ograničenja u obrazovanju budućih profesionalaca koji kroz formalno školovanje nemaju mnogo prilika da se direktno susreću sa radom sa osobama sa invaliditetom kako bismo mogli planirati buduće projektne aktivnosti od značaja za obje strane.

Očekujemo interaktivnu diskusiju i mnoštvo korisnih informacija, s toga se nadamo da ćete i Vi uzeti svoje učešće i biti raspoloženi da razgovaramo o nama.

 

Broj posjeta : 127