Fakultet političkih nauka, 10.06.2019

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija kandidat mr Almedina VukićStudentkinja doktorskih studija mr Almedina Vukić, braniće polazna istraživanja na temu: “Uloga gradova u diplomatiji - studija slučaja crnogorskih lokalnih samouprava” pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

 

  Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

  Prof. dr Boris Vukićević, mentor

  Prof. dr Dragan Simić, član Komisije

  

Odbrana će se održati u petak, 14.06.2019. godine u 13:00 časova, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 284