Fakultet političkih nauka, 03.07.2019

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Teodore StankovićMagistrantkinja TEODORA STANKOVIĆ braniće magistarski rad pod naslovom „POLITIČKO PONAŠANJE KAO POSLJEDICA KULTURNOG I POLITIČKOG NASLJEĐA U POSTKOMUNISTIČKIM ZEMLJAMA SA OSVRTOM NA CRNU GORU I ZEMLJE REGIONA“, dana, 11.07.2019.godine u 12,00h, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.PROF.DR BORIS VUKIĆEVIĆ, Predsjednik Komisije 

2.PROF.DR SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ, mentor

3.PROF.DR OLIVERA KOMAR, član 

Broj posjeta : 395