Fakultet političkih nauka, 03.07.2019

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Jelene GagovićMagistrantkinja JELENA GAGOVIĆ braniće magistarski rad pod naslovom „UTICAJ TELEVIZIJE (INFORMATIVNOG PROGRAMA) NA DEMOKRATSKU POLITIČKU KULTURU“, dana, 11.07.2019.godine u 13,30h, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (svečana sala), pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu :

 

1.PROF.DR SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ, Predsjednik Komisije 

2.PROF.DR čEDOMIR ČUPIĆ, mentor

3.PROF.DR NATAŠA RUŽIĆ, član 

Broj posjeta : 423