Fakultet političkih nauka, 23.09.2019

SOCIJALNA GERONTOLOGIJA - promjena terminaPlanirano predavanje iz Socijalne gerontologije, Studijski program – Socijalna politika i socijalni rad, po rasporedu predviđeno za 10.10.2019.godine u 14:00 časova, zbog unaprijed planiranih obaveza, biti pomjereno i održano 08.10.2019.godine u 17:00 časova.

Broj posjeta : 111