Fakultet političkih nauka, 15.11.2019

Snježana Vojvodić - odbrana magistarskog radaSnježana Vojvodić, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Uloga medija u procesu legitimizacije političkog sistema u Turskoj", u srijedu, 4. decembra 2019. godine sa početkom u 10.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Nataša Ružić, predsjednik Komisije

-Prof. dr Veselin Pavićević, mentor 

-Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 277