Fakultet političkih nauka, 27.12.2019

Milena Miljanić - magistarski rad na uvid javnosti 

 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Milene Miljanić pod naslovom Hraniteljstvo u Crnoj Gori, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 182