Fakultet političkih nauka, 28.01.2020

Anđela Lalatović - odbrana magistarskog rada 

Anđela Lalatović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Uzroci nasilja nad Romkinjama: Studija slučaja crnogorske romske populacije", u četvrtak, 30. januara 2020. godine sa početkom u 16.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Čedo Veljić, predsjednik Komisije

-Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, mentor 

-Doc. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član Komisije

Broj posjeta : 106