Fakultet političkih nauka, 11.02.2020

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 246. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 11. februara 2020. godine 

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima

na 246. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 11. februara 2020. godine

 

 

I sjednica Vijeća

 Prijava teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Admira Hadžibegovića

Uloga socijalnoig radnika u procesu socijalne inkluzije Roma i Egipćana u osnovnoškolski sistem u Crnoj Gori

Doc. dr  Vesna Simović-Zvicer - preds. Komisije

Prof. dr Čedo Veljić - mentor

Doc. dr Uglješa Janković - član Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail verami@ucg.ac.me

 

 

II sjednica Vijeća

Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Milena Miljanić

Hraniteljstvo u Crnoj Gori

Doc. dr  Vesna Simović-Zvicer - preds. Komisije

Prof. dr Čedo Veljić - mentor

Doc. dr Uglješa Janković - član Komisije

Grana Bubanja

Odnosi s javnošću u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori (aspect: Nedostatak saradnika za odnose s javnošću)

Prof. dr Milan Marković, preds. Komisije

Prof. dr Majda Tafra-Vlahović, mentor

Prof. dr Veselin Pavićević, član Komisije

 

 

III - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

 

E-mail: verami@ucg.ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                             +382 20 239 036

Broj posjeta : 64