Fakultet političkih nauka, 26.06.2020

Jelena Đukanović - odbrana magistarskog rada 

Jelena Đukanović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Efikasna primjena sporazuma o slobodnoj trgovini kao preduslov jačanja regionalne saradnje na primjeru sporazuma CEFTA 2006, u ponedjeljak, 29. juna 2020. godine sa početkom u 12.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Boris Vukićević, predsjednik Komisije

-Prof. dr Gordana Đurović, mentorka 

-Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije

Broj posjeta : 177