Fakultet političkih nauka, 26.06.2020

Andrea Popović - odbrana magistarskog rada 

Andrea Popović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Uloga mladih u procesu evropskih integracija na primjeru Crne Gore, u ponedjeljak, 29. juna 2020. godine sa početkom u 14.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Komisije

-Prof. dr Gordana Đurović, mentorka 

-Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Broj posjeta : 180