Fakultet političkih nauka, 06.07.2020

Milica Marđokić - magitarski rad na uvid janosti 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje MILICE MARĐOKIĆ pod naslovom  AKTIVNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA MLADIH NA TRŽIŠTU RADA CRNE GORE - KOMPARACIJA SA ISKUSTVOM DRŽAVA EVROPSKE UNIJE, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 

 

Broj posjeta : 111