Fakultet političkih nauka, 06.07.2020

Mirjana Mugoša - magistarski rad na uvid javnosti 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje MIRJANE MUGOŠE pod naslovom POLOŽAJ I FUNKCIONALNOST JEDNORODITELJSKIH PORODICA, NASTALIH RAZVODOM BRAKA, U SISTEMU SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

 

 

 

Broj posjeta : 193