Fakultet političkih nauka, 10.09.2020

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 257. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 7. septembra 2020. godine 

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 257. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj

  1. septembra 2020. godine

 

 

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ana Zejak

Efikasnost mjera za prevenciju mobinga u Crnoj Gori

Doc. dr Uglješa Janković, predsjednik Komisije

Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

Doc. dr Mehmed Đečević, član Komisije

 

II sjednica Vijeća

Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Milica Abramović

Odnos Evropske unije i NATO saveza na planu bezbjednosti tokom decenije nakon suvajanja Lisabonskog ugovora: partneri ili konkurenti?

Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

Prof. dr Gordana Đurović,  mentorka

Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

 

 

 

III - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

 

E-mail: verami@ucg.ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                             +382 20 239 036

Broj posjeta : 125