Fakultet političkih nauka, 24.09.2020

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija - MSc Jovana Davidović 

Studentkinja doktorskih studija MSc Jovana Davidović, braniće polazna istraživanja na temu: “Patrijarhalna uvjerenja i medijsko portretisanje rodnih odnosa na primjeru selektivnog abortusa u Crnoj Gori”, u  četvrtak, 8. oktobra 2020. godine sa početkom u 11.00 sati u svečanoj sali Fakulteta političkih nauka, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

 - Prof. dr Dubravka Valić-Nedeljković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 - Prof. dr Tanja Obrlak-Črnič, redovni profesor Fakulteta za družbene vede Univerziteta u Ljubljani

 - Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore 

 

Broj posjeta : 145