Fakultet političkih nauka, 20.10.2020

Anja Rakočević - odbrana magistarskog rada 

Anja Rakočević, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Ključni izazovi i procesi pristupanja EU na primjeru Slovenije i Hrvatske kroz poglavlje 27, u četvrtak, 29. oktobra 2020. godine sa početkom u 10.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

-Prof. dr Saša Knežević, mentor 

-Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Broj posjeta : 55