Fakultet političkih nauka, 29.10.2020

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija - MSc Kristina Gvozdenović 

Studentkinja doktorskih studija MSc Kristina Gvozdenović, braniće polazna istraživanja na temu: “Metafore „unije“ kao diskurs nacionalnog identiteta - studija slučaja iz crnogorskih i japanskih političkih govora”, u  petak, 6. novembra 2020. godine sa početkom u 12.00 časova u svečanoj sali Fakulteta političkih nauka, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

 - Prof. dr Nataša Ružić, vanredni profesorFakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore

 - Prof. dr Maruša Pušnik, redovni profesor Fakulteta za družbene vede Univerziteta u Ljubljani

 - Prof. dr Boris Vukićević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore 

Broj posjeta : 38