Građevinski fakultet

Predavanje_02.03.2020_MKE
Obavještenje:

Ovim materijalom se završavaju predavanja iz predmeta Metod konačnih elemenata. Od naredne nedjelje prema ECTS katalogu započeće vježbe.

                                                                                                                                              Predmetni nastavnik

Dokumenti

Broj posjeta : 176