Istorijski institut

Posjeta ambasadora Republike Francuske Kristijana Timonijea Istorijskom institutu
Nastavljajući s praksom da putem kontakata sa diplomatskim predstavnicima stranih država akreditovanih u Crnoj Gori, uspostavlja saradnju sa naučnim institucijama u njihovim zemljama, najstarija crnogorska naučna institucija, Istorijski institut UCG, počastvovan je jučerašnjom posjetom ambasadora Republike Francuske u Crnoj Gori Nj. E. gospodina Kristijana Timonijea (Christian Thimonier),  prvog savjetnika Ambasade Lorenta Goncalvesa (Laurent Goncalves) i atešea za štampu gospođe Vesne Lučić.

U veoma srdačnom i sadržajnom razgovoru s direktorom Istorijskog instituta dr Radoslavom Raspopovićem,  ambasador Republike Francuske i njegovi saradnici iskazali su visok stepen zainteresovanosti za saradnju Istorijskog instituta UCG sa naučnim institucijama u Francuskoj. Osim bilateralnih vidova saradnje sa francuskim naučnim institucijama koje se bave izučavanjem francuske i evropske istorije (sa posebnim osvrtom na École des Hautes Études en Sciences Sociales) NJ.E. gospodin Thimonier je istakao potrebu da se saradnja odvija ne samo u bilateralnim okvirima, već i učešćem Istorijskog instituta u konzorcijumu naučnih timova radi realizacije evropskih,  multilateralnih naučnih  projekata. 

Na sastanku su pozitivno ocijenjeni rezultati dosadašnje saradnje, a takođe i razmotreni konkretni oblici zajedničkog rada na aktuelnim projektima u Crnoj Gori i Francuskoj. Osim mogućnosti saradnje na obilježavanju godišnjice smrti crnogorskog kralja Nikole I Petrovića Njegoša, razmatrana je i ideja o sličnim zajedničkim aktivnostima na obilježavanju godišnjice smrti jednog od najznačajnijih vojskovođa u evropskoj istoriji, Napoleona Bonaparte.

Zbog pandemije koja otežava rad u svim oblastima ostavljeno je da se u daljim razgovorima dogovore načini obilježavanja pomenutih godišnjica, koje bi se realizovale  u drugoj polovini ove godine.  Kao jedan od mogućih oblika, razgovarano je o organizovanju tematskih  izložbi u više gradova Crne Gore.

U skore, visoke akademske rezultate uvjerava volja za intenziviranje dugoročne crnogorsko-francuske naučne saradnje s obje strane i dogovoreni nastavak dijaloga.      

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/posjeta-ambasadora-republike-francuske-kristijana-timonijea-istorijskom-institutu

https://www.in4s.net/posjeta-ambasadora-republike-francuske-kristijana-timonijea-istorijskom-institutu/

 

Broj posjeta : 606