Istorijski institut

Početak realizacije trogodišnjeg projekta IRIS
Sredinom 2020. godine, međunarodni konzorcijum koji sačinjavaju istraživači univerziteta u Tuluzu (Francuska), Đenovi (Italija), Daramu (Velika Britanija) i Barseloni (Španija), pokrenuo je trogodišnji projekat Inspiring rural heritage: sustainable practices to protect and conserve upland landscapes and memories (IRIS).

Pošto je planina Sinjajevina odabrana kao polje istraživanja francuskog tima, uključeni su istraživači iz Istorijskog instituta, Biotehničkog i Pravnog fakulteta UCG. U srijedu, 7. jula 2021. godine, na Biotehničkom fakultetu UCG je održan početni sastanak projektnog tima Univerziteta Crne Gore sa prof. dr Pablom Domingues-om sa Univerziteta u Tuluzu, čime su formalno otpočele aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Na sastanku su, osim prof. Domingues-a kao koordinatora, učestvovali dekanica i članovi tima sa BTF, prof. dr Božidarka Marković, prof. dr Milan Marković i dr Jelena Lazarević, prof. dr Maja Kostić-Mandić sa Pravnog fakulteta i dr Ivan Laković iz Istorijskog instituta Crne Gore.

Na sastanku su precizirane početne aktivnosti i dinamika njihove realizacije, imajući u vidu ciljeve projekta i cijeneći novonastalu realnost izazvanu pandemijom COVID 19.

Ovaj projekat se može posmatrati kao još jedna potvrda zainteresovanosti međunarodne naučne zajednice za prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe Crne Gore, naročito njenih, do sada često zapostavljanih, planinskih i ruralnih krajeva. Projekat je finansiran od strane Nacionalnog centra za naučna istraživanja Francuske i Združene programske inicijative za kulturnu baštinu i globalne promjene (Joint programming initiative on cultural heritage and global change – JPICH) EU.

Broj posjeta : 153

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.