Istorijski institut

Održana predavanja istaknutih arheologa u Istorijskom institutu
Predavanja istaknutih arheologa i naučnika prof. dr Gilliane Monnier i prof. dr Gilberta Tostevina sa Univerziteta u Minesoti, SAD i prof. dr Blagoja Govedarice sa Freie Universität Berlin, Njemačka, održana su u utorak, 12. aprila 2022. 

Prisutne kolege, predavače, kao i goste iz ambasade SAD-a, Centra za konzervaciju i arheologiju i Narodnog muzeja Crne Gore pozdravio je direktor Instituta dr Radoslav Raspopović. Predstavljajući predavače, posebno je istakao doprinos prof. dr Gilliane Monnier u potpisivanju ugovora o saradnji između Univerziteta u Minesoti i Univerziteta Crne Gore, potpisanog novembra 2019. godine. Istorijski institut UCG, kroz saradnju i sa drugim crnogorskim institucijama, zvanični je domaćin kolegama iz SAD i Njemačke kroz Fulbright i Erasmus Mundi programe.

U zajedničkom izlaganju The lives of the Neanderthals at Crvena Stijena prof. Monnier i prof. Tostevin su bliže prikazali istorijat istraživanja na jednom od najpoznatijih i najvažnijih paleolitskih lokaliteta u jugoistočnoj Evropi na kojem rade već duži niz godina. Prikazane su i mogućnosti očuvanja lokaliteta i tehnologija budućih istraživanja. Njihovi dosadašnji rezultati umnogome osvetljavaju svakodnevni život neandretalaca i početke naseljavanja na ovim prostorima.

Prof. dr Blagoje Govedarica u svom predavanju Sakralna simbolika kruga i ideološki značaj grobnih tumula upoznao je prisutne sa istorijatom izučavanja tumula/gromila/mogila u čitavom evroazijskom prostoru od njihovog nastanka u petom milenijumu prije n.e. i tokom razvoja od nekoliko hiljada godina, sa posebnim osvrtom na nalaze iz Crne Gore, kao što su Mala i Velika Gruda, Gruda Boljevića, Kujava i Neškova gruda.

Broj posjeta : 162

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.