Učešće Istorijskog instituta na Staff training week u Alba Juliji, Rumunija

11.07.2022


U periodu 4-8.07.2022. godine, direktor Istorijskog instituta UCG, prof. dr Radoslav Raspopović i dr Ivan Laković, zamjenik direktora za nauku, boravili su rumunskom gradu Alba Julija u okviru programa Erasmus +, na Staff training week-u koji je organizovao Univerzitet Alba Julija. Ovom sastanku su, osim delegacije Univerzitteta Crne Gore, prisustvovali i timovi Međunarodnog Univerziteta BURCH u Sarajevu, zatim Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Zenici, Evroazijskog Univerziteta iz Nur-Sultana (nekadašnja Astana) u Kazahstanu, kao i predstavnik Univerziteta u Sofiji.

Domaćini su organizovali niz aktivnosti koje su imale za cilj unapređivanje saradnje u različitim domenima univerzitetskog rada, u skladu sa pojedinačnim i grupnim afinitetima i ekspertizama gostujućih timova. U tom smislu je posebna pažnja posvećena stimulisanju zajedničkog nastupa unutar konzorcijuma za pripremu projektnih prijava, te umrežavanju i povezivanju pojedinaca, timova i institucija. Održan je niz radionica, predavanja i prezentacija, na kojima su profesori sa Univerziteta Alba Julija adresirali neka od aktuelnih pitanja sa kojima se susrijeće savremena akademska zajednica, ukazujući na pristupe i metodologiju koje oni primjenjuju u takvim slučajevima. Takođe, podvučen je značaj dosadašnje, uspješne saradnje sa Univerzitetom Crne Gore i izražena nada u njen uspješni nastavak.

Kako je u delegacijama UCG i drugih univerziteta koji su u prisustvovali sastanku u Alba Juliji bio i značajan broj istraživača iz oblasti istorije, na tamošnjem fakultetu za istoriju je organizovano predstavljanje te institucije, organizacije njenog studijskog programa i prezentacija rezultata njihovog istraživačkog i izdavačkog rada. Bilo da se radilo o monografskim izdanjima, naučnom časopisu ili publikovanju radova saradnika u ranim fazama svojih karijera, bio je vidljiv organizovani kolektivni napor kolega da se ove aktivnosti sprovode planski, redovno i uz održavanje zavidnog nivoa kvaliteta. Dijeleći iskustvo bavljenja dijelom te problematike u uslovima savremene realnosti humanističkih nauka na prostoru zapadnog Balkana, uspješno realizovanje ovih aktivnosti i njihovo smještanje u jedan održiv kontekst je, barem u našim očima, dostignuće vrijedno svakog komplimenta.

Na kraju, domaćini su se potrudili da nam predstave i istoriju ovog grada, koja seže do antičkih vremena, kao i da ukažu na niz različitih aktivnosti koje se sprovode na istraživanju, očuvanju i valorizaciji kulturnog nasleđa čitavog područja. Ovaj segment posjete je bio naročito zanimljiv, budući da je Alba Julija upravo jedan od dobrih primjera kako je kontekst bavljenja svojom kulturnom baštinom prerastao u jedan od dominantnih pravaca razvoja grada, naročito u smislu njegove valorizacije u turističkom i ekonomskom smislu.

Broj posjeta : 156

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.