Objavljena je knjiga Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope - CLIO MAP
Objavljena je knjiga Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope - CLIO MAP

Ovih dana iz štampe je izašla publikacija Istorijskog instituta Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP, koja predstavlja krunu istoimenog projekta, koji je Istorijski institut Crne Gore realizovao u periodu 2019-2022. godine sa partnerima sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Sapienza, Univerziteta u Varšavi, Univerziteta u Ljubljani i Instituta za strateško razmišljanje iz Ankare, Turska.

U publikaciji je objavljeno preko 25 radova renomiranih istraživača iz različitih zemalja, a dio radova je prethodno predstavljen na konferenciji održanoj decembra 2021. godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore.

Projekat Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP za cilj je imao da polotičku i kulturnu istoriju Crne Gore, kao i njeno kulturno nasljeđe, smjesti u savremeni okvir i učini ga pristupačnijim svma zainteresovanima za ovu tematiku. Stoga je, pored publikacije, ekipa Istorijskog instituta sa saradnicima razvila GIS bazu podataka i mobilnu aplikaciju sa informacijama o kulturnom nasljeđu Crne Gore. Krajnji produkt zamišljen je (iako to ostaje za neke buduće projekte i istraživače) kao otvorena baza podataka s mogućnošću slanja komentara od strane korisnika i kontinuirane verifikacije, odnosno promptne ispravke. Primjerice, korisnik aplikacije kroz slanje fotografije ili teksta može ukazati na eventualne nejasnoće, pristrasnosti ili (ne)namjerne greške u tekstu. Usljed neriješenih pitanja imovine i posjeda, burne istorije, aktuelnih političkih tenzija i drugih izazova – pojedinim spomenicima kulture teško je prići i istraživati ih po naučnoj metodologiji. Takođe, mnogi naučni radovi i statusi kulturnih dobara podliježu naletima revizionizma, kolektivnim mitovima i političkim uplitanjem. Sljedstveno tome, dužnost naučnih radnika kompleksnija je nego ikada i ova monografija pokušaj je multidisciplinarnog tima m.da ukaže na važnost višedimenzionalnog pristupa u očuvanju nasljeđa.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.