Istorijski institut, 19.11.2019

Predavanje dr Miljana Gogića na Univerzitetu u Zadru u okviru CEEPUS projektaU okviru aktivnosti na realizaciji CEEPUS projekta “Shared history of Central Europe” dr Miljan Gogić, viši istraživač na Istorijskom institutu UCG u periodu 11. 11. -15. 11. 2019 godine boravio je na Sveučilištu u Zadru. Tom prilikom studentima druge godine na Odjelu za povijest održao je predavanje na  temu

NEKI ASPEKTI DRUSTVENO-EKONOMSKIH ODNOSA ZETSKIH I DALMATINSKIH KOMUNA U 13 VIJEKU

Broj posjeta : 145