Istorijski institut, 28.01.2020

Nastavak rada na projektu Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAPX

Istorijski institut UCG nastavlja i tokom 2020. godine rad na nacionalnom istraživačkom projektu Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP.

Rad na ovom projektu je ušao u svoj drugi kvartal, sa ispunjenim svim dosadašnjim predviđenim zadacima. Na njemu su  angažovani svi naučni radnici Istorijskog nstituta i dobar dio stručnog osoblja. U toku januara je rađeno na izradi platforme za GIS bazu podataka o odabranim spomenicima crnogorske kulturne baštine, kao i istraživačke aktivnosti na prikupljanju odgovarajućih informacija za njeno popunjavanje.

U narednim mjesecima, osim unošenja u bazu podataka o zaštićenim spomenicima kulture,  realizacija projekta podrazumijevaće i visok stepen mobilnosti:  dolazak kolega iz Italije, Poljske, Turske, Srbije i Slovenije, angažovanih na projektu, kao i odlazak naučnih radnika iz Instituta u navedene zemlje radi istraživanja, predavanja ili učešća na naučnim skupovima, shodno planiranim projektnim zadacima.

Broj posjeta : 225