Istorijski institut, 11.02.2020

Terenski rad istraživačkih timova na Žabljaku CrnojevićaTokom daljeg rada na na bilateralnom projektu Crna Gora – Kina GIS za lokalnu kulturnu baštinu, kao i nastavka rada na projektu Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAP kineski projektni tim u saradnji sa istraživačima Istorijskog instituta posjetili su 5. februara 2020. Žabljak Crnojevića. Jedan od izuzetno važnih lokaliteta kulturne baštine je snimljen, prikupljeni su i  obrađeni podaci koji će se naći u višeslojnoj GIS bazi, koja će sadržati veći broj relevantnih podataka, i postati nacionalni hub u ovoj sferi.

U svrhu očuvanja kulturnog nasljeđa u širokom geografskom obimu i pejzažnih / kulturnih konteksta, nestrukturirani narativni oblici istraživanja istorijskog i kulturnog nasleđa nisu uvijek dovoljni. Kao “prostorni alat”; za arheološka, istorijska, kulturna i socijalna istraživanja, GIS je postao važna tehnologija za očuvanje kulturne baštine u protekle dvije decenije.

Kao što je poznato, inicijalna istraživanje projekta će se prvo fokusirati na bazu podataka GIS-a za kulturnu baštinu radi informisanja i pristupa. Tada će se kroz ovu bazu podataka primijeniti prostorna analiza uključujući ekološke karakteristike, distribuciju objekata baštine, interakciju između ljudi i okoline, vrijemenske promene na GIS platformi.

Ova posjeta kineskog projektnog tima imala je za cilj korišćenje njihovih tehničkih resursa kao i transfer znanja i tehnologija u cilju boljeg prikupljanja podatatka o kulturnim spomenicima u basenu Skadarskog jezera, koji treba da budu predstavljeni i u bazi podataka koja se priprema kroz CLIO MAP.

Broj posjeta : 290