Istorijski institut, 11.03.2020

Projekat Istorijskog instituta UCG: Valorizacija crnogorske kulturne baštine u turističke svrheValorizacija kulturne baštine u turističke svrhe u Crnoj Gori biće podržana kroz projekat Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore.

Riječ je o projektu Geografski informacioni sistem za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-Heibei u Kini.

Rukovodilac istraživačkog tima u ovom projektu, dr Olga Pelcer-Vujačić, navodi  da će kroz digitalne aplikacije i drugo internet oruđe, u skladu sa savremenim trendovima kulturnog turizma, kroz projekat biti omogućeno bolje razumijevanje informacija o kulturnom nasljeđu,  mogućnost upravljanja, konzervacije i promocije.

„Crnogorski tim se fokusira više na arhivska istraživanja i arheološke/ istorijske interpretacije, dok kineski partneri rade na metodologijama i tehničkom razvoju. Istraživanje će se posebno fokusirati na lokalnu kulturnu baštinu iz perspektive kulturnih pejzaža. Ove studije slučajeva će poslužiti kao metodološki i tehnički primjeri“, objasnila je Pelcer-Vujačić.

Početkom februara,  naučno-istraživački tim predvođen profesorom Jie He sa Univerziteta u Tianđinu boravio je u Crnoj Gori.

Oni su zajedno sa kolegama iz Istorijskog instituta radili na nizu spomenika crnogorske kulturne baštine u basenu Skadarskog jezera. Obišli su i snimili Rijeku Crnojevića i Riječki grad, Đutezu, Oblun, Lesendro, Virpazar i tvrđavu Besac, Balšića tvrđavu u Ponarima i Žabljak Crnojevića.

„Tokom prve polovine marta biće gotovi 3D modeli i vizuelizacije spomenika kulturne baštine i okolnog terena, a saradnja sa kineskim timom se nastavlja tokom godine. Moguće je da će kineski tim još jednom posjetiti Univerzitet Crne Gore i obaviti nova terenska istraživanja. Uspostavljena saradnja već je rezultirala ponudom studentima UCG za stipendije i pohađanje doktorskih studija na Univerzitetu u Tianđinu. U pripremi je i nekoliko interesantnih follow up mogućnosti, radionica o digitalizaciji kulturne baštine, kao i priprema novih interdisciplinarnih bilateralnih projekata“, kazala je Pelcer-Vujačić.

U ovom projektu, pored dr Olge Pelcer-Vujačić, učestvuju istraživači iz Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore dr Tatjana Koprivica, dr Slavko Burzanović i dr Ivan Laković. Kineski tim sačinjavaju dr Jie HE (rukovodilac tima), Chunyan ZHANG, Xiaoyan MI i Tao XU sa Univerziteta u Tianđinu, NR Kina. Projekat je odobren od strane Ministarstva nauke Crne Gore i Ministarstva nauke i tehnologije NR Kine.

Prema riječima dr Olge Pelcer-Vujačić, kroz prikupljenu bazu podataka primijeniće se prostorna analiza uključujući ekološke karakteristike, distribuciju objekata baštine, interakcija između ljudi i okoline, vremenske promjene na GIS platformi.

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/valorizacija-crnogorske-kulturne-bastine-u-turisticke-svrhe/

https://www.portalanalitika.me/clanak/projekat-istorijskog-instituta-ucg-valorizacija-crnogorske-kulturne-bastine-u-turisticke-svrhe

 

 

Broj posjeta : 527