Istorijski institut, 10.03.2020

Predavanje mr Božene Miljić u Institutu za historiju u Sarajevu u okviru CEEPUS projektaU okviru aktivnosti na realizaciji CEEPUS projekta “Shared history of Central Europe” mr Božena Miljić, viši istraživač u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, boravila je od 2. marta do 7. marta na Institutu za historiju u Sarajevu.
Pored razmjene iskustava i ideja o budućoj saradnji dva srodna instituta, Miljić je održala kolegama i predavanje na temu
''POP-PATRIOTSKA MUZIKA U CRNOJ GORI, 1990-2006''.

Broj posjeta : 170