Istorijski institut, 29.04.2020

Istorijski Institut UCG nastavlja realizaciju projekta u okviru CEEPUS mrežeProjekat Shared history of Central Europe u okviru CEEPUS mreže u kojem učestvuje i Istorijski institut Univerziteta Crne Gore nastaviće sa realizacijom i tokom školske 2020/2021 godine. Tokom te akadamske godine, sledeći univerziteti će biti uključeni u projekat: Sarajevo, Prag, Ostrava, Usti nad Labem, Zadar, Eger, Podgorica, Skopje, Katovice, Kluž-Napoka, Novi Sad, Koper i Banska Bistrica.

Mobilnosti predavača, istraživača i studenata će se nastaviti kao i ranijih godina. Istorijski institut Univerziteta Crne Gore je kroz ovu akademsku mrežu razvio izuzetnu saradnju sa ovim univerzitetima, posebno sa Odjelom za povijest u Zadru, Institutom za historiju u Sarajevu i Institutom za istoriju na Karlovom univerzitetu u Pragu.

Broj posjeta : 348