Istorijski institut, 21.09.2020

Nastavak istraživanja na projektu CLIO MAPIstorijski institut UCG nastavio je i tokom ljeta 2020. godine rad na nacionalnom istraživačkom projektu Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope – CLIO MAPRukovoditeljka radnog paketa na projektu Clio Map, naučni savjetnik dr Dragana Kujović, obavila je terenska istraživanja u okviru projekta u Plavu (Careva džamja, Redžepagića kula), Gusinju (Vezirova džamija, Balića kula), Petnjici (Petnjička džamija), Rožajama (Kučanska džamija), Bijelom Polju (ostaci Hajdar-pašine džamije, Radulići, bihorska dolina), Herceg Novom (tvrđave u Starom gradu i sakralni objekti na glavnim gradskim trgovima).

 

 

Broj posjeta : 181