Fakultet političkih nauka

Termin popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvijum iz predmeta Politički marketing održaće se u srijedu (19.05.) u 10.00.

Broj posjeta : 22