Fakultet političkih nauka, 14.06.2020

Drugi kolokvijum i popravni drugog kolokvijumaDrugi kolokvijum i popravni održaće se 18.06 i 26.06.

Redovni:

18.06 u 11h sala 5 - Smjer: Politikologija; Novinarstvo.

18.06 u 11:30 h sala 5 - Smjer: Medijske studije i novinarstvo; Politikologija i medjunarodni odnosi.

Popravni:

26.06 u 15h sala 24 - Smjer: Politikologija; Novinarstvo.

26.06 u 15:30h sala 24 - Smjer: Medijske studije i novinarstvo; Politikologija i medjunarodni odnosi.

 

Broj posjeta : 61