Fakultet političkih nauka

Popravni rokPopravni usmeni ispit biće održan 18. juna u 10.00 časova, u kabinetu profesora na Filološkom fakultetu (III sprat Ekonomskog fakulteta). 

Svi studenti mogu polagati usmeni-završni ispit bez obzira na rezultat ostvaren u toku semestra. Maksimalan broj poena na usmenom ispitu je 50. 

Usmeni ispit je podijeljen u tri cjeline - čitanje odabranog pasusa, prevod i razgovor na određenu temu.

Studenti će dobiti listicu na kojoj se nalaze tri odjeljka (ili rečenice) iz nekog od tekstova koji su dati u skripti i koji su obrađivani i prevedeni na časovima. Od studenata se očekuje da odabrane pasuse pročitaju i prevedu, vodeći računa o izgovoru, akcentu i padežima (prilikom prevođenja).

Nakon čitanja i prevoda određenog pasusa, od studenata se očekuje da na koherentan način iznesu svoje mišljenje o nekoj od tema koje su obrađivane na časovima u toku semestra. Određeni broj tema za razgovor može se naći nakon svakog teksta u skripti. Studentima može biti data i određena fotografija ili crtež kako bi iznijeli svoj stav o prikazanom problemu (koji se naravno tiče neke od obrađivanih tema), a sve u cilju podsticanja razgovora.

Za svaki dio usmenog ispita predviđen je određeni dio poena, a konačan rezultat se dobija sabiranjem ova tri dijela ispita. Poeni sa usmenog ispita biće dodati poenima ostvarenim u toku semestra i na taj način biće formirana konačna ocjena.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print