Fakultet političkih nauka

Promjena termina kolokvijuma
Na zahtjev studenata kolokvijum će biti održan 26.04. u terminu vježbi. 

Popravni kolokvijuma će se održati 10.05. u terminu vježbi. 

Broj posjeta : 42