Fakultet političkih nauka

Termin ispita
Prvi rok usmenog ispita, na zahtjev studenata, biće održan u ponedjeljak 31. maja sa početkom u 10h u kabinetu predmetnog profesora. 

Popravni rok biće naknadno dogovoren.

Broj posjeta : 29