Fakultet političkih nauka, 04.10.2017

Uvod u političke nauke - vježbeVježbe iz predmeta Uvod u političke nauke održaće se prvi put u ponedeljak, 16.oktobra sa početkom u 9.30h, sala 1.