Građevinski fakultet, 20.11.2018

Domaći zadatak - excelDomaći se usmeno brani 30. novembra sa početkom u 12 sati.

Konsultacije u vezi domaćeg zadatka biće održane 26. novembra sa početkom u 10 sati.

Dokumenti