Fakultet političkih nauka

Termin popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvijum iz predmenta Partije i partijski sistemi održaće se 5. maja u 13.00.

Broj posjeta : 22