Fakultet političkih nauka

Odlaganje vježbi
Vježbe iz predmeta Partije i partijski sistemi predviđene za danas (14.30) neće se održati. Termin nadoknade biće naknadno utvrđen u dogovoru sa studentima.

Broj posjeta : 15