Fakultet političkih nauka, 28.05.2018

Termin zavrsnog ispitaRedovni zavrsni ispit iz predmeta Partije i partijski sistemi odrzace se 07.06.2018. sa pocetkom u 10.00 sati.